Tilly valpkull

Tillykull född 2010-07-03
Mamma Tilly
Pappa Kalle